Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény hatálybalépésével az adóhatóság vált a közigazgatásban az általános hatáskörű végrehajtó szervvé, amely nem csak a pénzköveteléseket, hanem bármely más kötelezettség végrehajtását is magában foglalja.

Az adóhatóság végrehajtással kapcsolatban, a végrehajtási cselekmény foganatosítását követő 15 napon belül, az adósnak lehetősége van végrehajtási kifogást előterjeszteni, ha az adóhatósági végrehajtási cselekményt jogsértőnek találja. Amennyiben akadályoztatva van a kifogás előterjesztésében, akkor az akadály megszűnésétől, de legkésőbb a végrehajtási cselekmény végrehajtásától számított 6 hónapon belül élhet igazolási kérelemmel, amellyel egyidejűleg a kifogást is elő kell terjeszteni.

Ha a NAV jogszerűen követeli öntől a végrehajtás alatt álló összeget, akkor magánszemélyként és egyéni vállalkozóként évente egyszer, maximum 12 hónapra részletfizetést kérhet az adóhatóság által nyilvántartott tartozására, amelyről a NAV a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönt. Fontos azonban, hogy a részleteket pontosan kell törleszteni, ellenkező esetben a részletfizetési kedvezmény megszűnik és ismét egy összegben követeli a NAV az elmaradást.

Az adózó kérésére a NAV fizetési halasztást és részletfizetést is engedélyezhet, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és az átmeneti jellegű, tehát valószínűsíthető, hogy az adózó az elmaradt adót később megfizeti.

Fizetési könnyítés engedélyezése esetén a NAV a késedelmi pótlékot és mulasztási pótlékot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésének napjáig számítja azt követően azonban nem.

Ha a NAV már végrehajtási cselekményeket foganatosít Önnél, akkor kezdetben általában a bankszámlára vezet végrehajtást és, ha ennek eredményeképpen nem sikerül a tartozást végrehajtani, akkor tesz további lépéseket, például személyesen felkeresi az adózót vagy a nyilvántartott vagyontárgyakra (autó, lakás) jegyeztet be végrehajtási jogot a NAV számára. Fontos tudni, hogy a végrehajtási kérelem a többi a változást rangsorban megelőzi, ezért, ha eladtuk ingatlanunkat, de a vevő tulajdonjogát még nem jegyezték be, közben a NAV végrehajtást vezethet az ingatlanra.

Ha már végrehajtott a NAV, akkor sincs elkésve a fizetési könnyítés vagy a részletfizetés kérelmezésétől, ezt a tartozás fennállásáig bármikor kérheti.

Amennyiben adóvégrehajtási ügye van, forduljon Irodánkhoz bizalommal, segítünk vállalkozásának megmentésében és talpra állításában.