Hasznos információk adójogi kérdésekben

Adószakértőt (adójogászt) keresni NEM akkor időszerű, amikor már elindult az ellenőrzés, hanem ezt megelőzően.
Az ember általában akkor keres ügyvédet, amikor céget szeretne alapítani, vagy amikor perrel fenyegetik. Az adószakértő ügyvédnek a gazdasági eseményekhez, a számlázáshoz, a könyveléshez, a nyilvántartások megfelelő vezetéséhez, az adóoptimalizáláshoz, a bevallásokhoz, tehát a gazdasági életben való részvételhez tartozó feladatok ellátásában van nagy szerepe.

Adójogászként tapasztalatból mondom, hogy célszerűbb, ha még az adóellenőrzés előtte le tudunk ülni, átnézni az elévülési időn belüli eseményeket, és az ehhez kapcsolódó lehetőségeket, és nem akkor kezd el valaki idegeskedni, amikor kézhez kapja az adóellenőrzés megindítását jelentő megbízólevelet. Ilyenkor az önellenőrzésre már sajnos nincs mód, és csak a jövőre nézve tudjuk a törvényes utat járni.

Az EKAER – Az adóhatóság 2015-ben vezette be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert….

Egy önellenőrzéssel a nem elhanyagolható, legkevesebb 50%-os adóbírság összege is elkerülhető.

Ügyvéd
Ügyfeleink többsége akkor keres fel minket, amikor már egy jegyzőkönyv van a kezében és a hatóság megállapította az adóhiányt. Ilyenkor már nehezebb a megoldás. A jegyzőkönyvre ugyan még illetékmentesen lehet észrevételt tenni és a megállapított összegből is lehet „faragni”, de ez az ügy már valószínűleg valamilyen összegű megállapítással fog zárulni.
Az adóellenőrzés során tett nyilatkozatokban akár egyetlen kérdésre adott rossz válasz is lehetőséget ad az adóhatóságnak, hogy ne fogadja el az adott gazdasági eseményt és ez súlyos következményeket vonhat maga után.
Ha nem fogadja el az általunk kötött szerződéseket, vagyis fiktívnek minősíti azokat, és az ahhoz kapcsolódó számlákat, a bizonyítási teher megfordul, nekünk kell bizonyítani, hogy a gazdasági esemény valóban megtörtént.
Az apeh ellenőrzés (NAV ellenőrzés) során soha ne tegyen meggondolatlan kijelentéseket. Ha nem emlékszünk, vagy nem válaszolunk a kérdésekre az is gyanús. Mindig kérje szakember segítségét!

Az önellenőrzés:

Az adózókat amennyiben adóbevallásaikban bármilyen hibát észlelnek, megilleti az önellenőrzési jog, amit adó és költségvetési támogatás összegét érintő helyesbítés esetén alkalmazhatnak. Ez annyit jelent, hogy amennyiben egy időszak tekintetében könyvelésünk hibás (kimaradt egy vevő vagy szállító számla a könyvelésből, vagy nem megfelelően szerepeltettünk egy gazdasági eseményt), bevallhatjuk azt, megfizethetjük a hozzá tartozó adót, visszakérhetjük a többletet vagy átvezettethetjük azt másik adónemre anélkül, hogy súlyos(abb) szankcióval súlytanának.(bírság, késedelmi pótlék) Erre csak akkor van lehetőségünk, ha az hivatal még nem indította meg az adóellenőrzést.
Az önellenőrzés pótlékköteles, amely pótlék a bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendő. Az önellenőrzési pótlék a késedelmi pótlék fele.

adószakértő ügyvéd


Adóellenőrzés:

Adóellenőrzéskor az adóhatóság a benyújtott bevallásokat, valamint az azokban foglalt bizonylatokat, azok eredetiségét, és a gazdasági esemény megtörténtét vizsgálják törvényi szempontok szerint.
Az adóellenőrzés menete:
Az adóellenőrzés a megbízólevél aláírásával, vagy az adózónak levél formájában történő kiértesítésével kezdődik. Ezen időpont után az adózónak nincs lehetősége arra, hogy az adóellenőrzés alá vont időszak tekintetében bevallásait önrevízióval módosítsa.
Az adóhivatal ezt követően bekéri, vagy az adózó székhelyén ellenőrzi a vizsgált időszak bizonylatait (számlákat), és az azokat alátámasztó iratokat (igazolások, szerződések).
Ezzel egy időben a gazdasági eseményekről az adózót, vagy meghatalmazott képviselőjét nyilatkoztatják a számlákkal, gazdasági eseményekkel kapcsolatosan. Főleg azokat a gazdasági eseményeket fogja a hivatal előtérbe helyezni, amelyeket fiktívnek gondol.A fiktív gazdasági eseményekkel, és az azokat dokumentáló bizonylatokkal kapcsolatos nyilatkozattétel folyamán dől el az adóellenőrzés kimenetele.
Az adóellenőrzés egy bizonyos adónemre vonatkozik, vagy lehet átfogó vizsgálat is, azaz az összes adónemre kiterjedő revízió. Az ellenőrzésre kijelölt időszak egy hónaptól akár több év is lehet (max. 5 év).
Abban az esetben, ha az adóhivatal adóhiányt talál az adózónál az adóellenőrzést kiterjesztheti további időszakokra és adónemekre is.
Az adóellenőrzés orientálódik az ellenőrzéssel érintett adónemekre, valamint az ellenőrzéssel érintett időszakra. Az adóellenőrzés adónemi irányultsága lehet pl: áfa, személyi jövedelemadó, társasági adó ellenőrzés (leggyakrabb az ÁFA revízió) vagy lehet átfogó vizsgálat.
Amennyiben a revízió gazdasági eseményeket nem tartalmazó bizonylatokat talál, a hivatal kapcsolt ellenőrzést folytat le a bizonylatba szereplő másik fél v. felek tekintetében is.
Abban az esetben, ha adóellenőrzés kezdetéről érkezik értesítés, vagy megbízólevelet ír alá forduljon adószakértő ügyvédhez (adójogászhoz), hogy az adóellenőrzés negatív hatásait elkerülje.
Adóellenőrzés >>

Mit is jelent a vagyonosodási vizsgálat? 
A vagyonosodási vizsgálatkor az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) azt ellenőrzi, hogy az adózó magánszemély által az elévülési időszakon belül (5+1 év) elért jövedelme arányos-e a kiadásaival. A vagyonosodási vizsgálat a köznyelvben meghonosodott megnevezése a szja ellenőrzés egyik sajátos, utólagos formájának, amely során az adóhatóság időszakos (éves) bontásban vagyonmérleget készít, és összeveti az adott időszakban teljesített kiadások az adózó által megjelölt időszakban szerzett és leadózott jövedelmével. 
A vagyonosodási vizsgálatkor a hatóság az ellenőrzött időszak kezdetén  meghatároz egy nyitó összeget, amivel az adózó rendelkezhetett. Ezt az adózó által adott információk, dokumentumok alapján becsülik meg. Innen indul később a vagyonmérleg levezetése.

Vagyonosodási vizsgálatok >>

2016 őszi adócsomag >>