Az adóigazgatási rendtartás részletesen meghatározza, hogy a NAV milyen ellenőrzéseket folytathat le az adózóknál. Cikkünkből megtudhatja, hogy melyik ellenőrzésnél mire kell figyelnie.

A NAV legfőbb tevékenysége az adóellenőrzésre irányul. Ennek keretében azt vizsgálja, hogy az adózók adómegállapításra, adatbejelentésre, bevallásra irányuló kötelezettségeiknek (határidőben) eleget tettek-e, illetve az általános forgalmi adó kiutalása előtt jogosult a felek közötti ügyleteket is vizsgálni.

Az ismételt ellenőrzés keretében a NAV egy ellenőrzött időszakot vizsgál újra. Ez történhet a NAV döntése alapján, ha azt vizsgálja, hogy a határozatában foglaltaknak eleget tett-e, ezt nevezzük utóellenőrzésnek.

Az ismételt ellenőrzést az adózó is kezdeményezheti, ha olyan új tény, körülmény merül fel, amely az adóhatóság korábbi megállapításait megváltoztathatja.

Adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetén a NAV-nak 90 nap áll rendelkezésére a vizsgálat lefolytatására, amely az előzetes értesítéstől vagy a megbízólevél kézbesítésétől kezdődik. Indokolt esetben a vizsgálatot végző adóhatóság vezetője az ellenőrzési határidőt maximum 90 nappal meghosszabbíthatja.

Egy másik típusú ellenőrzés a jogkövetési vizsgálat, amikor a NAV akár a bevallási időszak lezárzulta előtt is ellenőrizheti, hogy az adózó határidőben, az adó bevallására és megfizetésére alkalmas módon, teljesítette-e egyes adókötelezettségeit.

Ezenkívül a NAV adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében, amelyet akár a nyomozást ellátó NAV Bűnügyi Igazgatóságának kezdeményezésére, a költségvetési csalás értékhatárának megállapítása érdekében is megtehet.

A jogkövetési vizsgálat keretében a NAV ellenőrzi a felek által bejelentett gazdasági események valódiságát is, amelyhez kapcsolódóan adókötelezettséget állapít meg. Leggyakoribb esetben fiktívnek minősít egy ügyletet és a visszaigényelt áfát nem utalja ki az adózó részére, illetve jogosulatlan visszaigénylés miatt mulasztási bírságot és késedelmi pótlékot is kiszab az adózóra.

A jogkövetési vizsgálatot a NAV arra is használja, hogy adatokat gyűjtsön az ellenőrzési tevékenysége támogatásához, például a becslési adatbázis létrehozásához és karbantartásához.

A jogkövetési vizsgálatot a NAV-nak 30 nap alatt kell elvégeznie, amelyet az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője 30 nappal hosszabbíthat meg.

Felülellenőrzést a NAV akkor rendel el, ha a NAV-ot irányító miniszter, akár új tény, körülmény tudomásra kerülése miatt, azt elrendeli.

Az adóellenőrzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a NAV-nak tett nyilatkozatokra és a benyújtott okiratok rendszerezésére, mivel a NAV ezek alapján állapít meg jogkövetkezményeket az ellenőrzése során.

Amennyiben Önnél adóellenőrzés indult érdemes minél hamarabb felkeresni szakértőinket, mert az ellenőrzési eljárás kezdeti szakaszában nagyobb eséllyel kerülhető el a büntetés.