Irodánk az ingatlanjoggal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben átfogó tanácsadást nyújt.

Az Iroda jogi tanácsadói tevékenysége magába foglalja az ingatlan megszerzésekor szükséges jogi átvilágítási feladatok elvégzését, az ingatlan adásvételi szerződések szerkesztését, tervezési és építési vállalkozási szerződések elkészítését.

Ügyvéd

 

Az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek nagyfokú figyelmet és körültekintést igényelnek, ezért Irodánk – szakértők segítségével, így adótanácsadókkal, ingatlanszakértőkkel, könyvelőkkel történő együttműködés keretében – jogi és nem jogi (pl. hitel, illeték, adózási és befektetési) tanácsokat is nyújt.

Irodánk csatlakozott a Takarnet Földhivatali Információs Rendszerhez.

Irodánk szolgáltatási elsősorban az alábbiakra terjednek ki:

 • Ingatlan tulajdonjog-átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések (adásvételi, ajándékozási, csere-, bérleti szerződések) elkészítése és ellenjegyzése
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése (házassági vagyonszerződés, ráépítés, stb.)
 • Ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása
 • Társasházak alapító okirata elkészítése
 • Szervezeti és működési szabályzatok készítése
 • Területrendezés
 • Ingatlanok átminősítése
 • Közreműködés szabályozási tervek elkészítésében
 • Ingatlan tulajdonjog átruházással kapcsolatos jogügyletek ingatlan-nyilvántartási hátterének biztosítása (teljes körű földhivatali ügyintézés)
 • Birtokviták
 • Az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás