Biztosítási jog/ Kártérítési jog:

A kártérítési ügyek képviselete során a kárigények teljes körű érvényesítését biztosítjuk, mind a károsulti, mind a hozzátartozói kártérítési igények képviseletét ellátjuk. A kártérítési jog területén belül kiemelkedő helyet foglalnak el a közlekedési baleset, a személyi sérülés, az üzemi baleset, valamint az orvosi műhiba miatti indult peres ügyek.

Irodánkban biztosítási szakjogász látja el a biztosítási és kártérítési ügyek vitelét.

bűntető ügyvéd

 

Irodánk szolgáltatásai elsősorban az alábbiakra terjednek ki:

  • Közlekedési baleset miatti kárigények érvényesítése
  • Személyi sérülés esetén képviselet kártérítési perekben, peren kívüli eljárásban
  • Munkajogi kártérítési igények képviselete
  • Üzemi baleset miatti kárigények érvényesítése
  • Orvosi műhiba miatti kárigények érvényesítése
  • Termékfelelősségből eredő kártérítési igényperekben jogi képviselet
  • Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás körében kárigények érvényesítése
  • Személyhez fűződő jogok (pl. a jó hírnév) megsértéséből eredő kártérítési igények érvényesítése
  • Egyéb szerződésszegésből és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési igények képviselete