Adóvégrehajtás. Fizetési Könnyítés

Miből adódhat az adó folyószámlánkon olyan tétel, amiről nem tudunk?

A fizetendő adót mindenki saját maga, vagy közvetetten könyvelője útján vallja be. Alap esetben a bevallásban szereplő adó összege és a befizetett adó összege közötti különbségre indít végrehajtást az adóhatóság. A meg nem fizetett adó a hátralék. Ha már végrehajtás indult, akkor tartozásról beszélünk.
Amennyiben a bevallásban feltüntetett adó összege és a befizetés összege megegyezik, akkor valószínűleg valamilyen más, az adóhatóság által kiszabott adófizetési kötelezettség meg nem fizetéséről van szó (pl: bírságok).

A késedelmi pótlék is elkerülheti figyelmünket, mert azt minden év szeptemberében összesítik, és az előző év elszámolását tartalmazza. Az adóhatóság minden évben értesít a folyószámlánkon mutatkozó hátralékról, túlfizetésről, de sokan nem veszik át az adóhatóságtól érkező leveleket, így nem értesülnek hátralékukról.

Az adók módjára behajtandó köztartozások is felkerülnek az adófolyószámlánkra.

Az illetékhivatal 2007-ben az adóhivatalba történő integrálódásával az illetéktartozásokat is az adóhivatal hajtja be.

bűntető ügyvéd

 

Az adóhivatal bármelyik ügyfélszolgálatán kérhet adófolyószámla kivonatot, hogy tájékozódjon az ott szereplő adatokról. (interneten az ügyfélkapun keresztül is le lehet azt kérni.)

Leggyakrabban akkor értesülnek az adózók az ellenük indított végrehajtásról, amikor az adóhivatal a tartozás összegével megterheli a bankszámlát azonnali beszedési megbízás keretében.

Ez a végrehajtási cselekmény általában az első „próbálkozása” az adóhatóságnak. Igaz, hogy az inkasszó csak  meghatározott ideig van a számlán, de a hivatal bármikor megismételheti ezt a végrehajtási cselekményt ameddig a teljes tartozást ki nem egyenlítjük

Amennyiben a hatóság magánszemély ellen indít végrehajtást, bérjövedelme, nyugdíja letiltásra kerülhet. (minimálbér 33%-a tiltható)

Ezt követi az ingóságok végrehajtása. A végrehajtó felkeresi cégünket a székhelyén, az ingóságok lefoglalása végett.

Ingatlan végrehajtása esetén a földhivatal vh. jog bejegyzéséről, vagy a belügyminisztérium a gépjárművünk lefoglalásáról értesít minket.

A végrehajtás megakasztható!!!

Fizetési könnyítési kérelem benyújtása – amennyiben első kérelemről van szó – megakasztja a végrehajtást annak elbírálásáig. A kérelem benyújtása nem okozhat senkinek problémát, de az ehhez tartozó adatlap kitöltésével forduljon szakemberhez. Nem mindegy mi szerepel az adatlapon. Sokan gondolkoznak úgy, hogy csak azt tüntetik fel, ami az adóhatóság számára kedvező benyomást kelt és a hatóság ezek alapján majd helyt ad a kérelemnek. Ez nem vezet eredményre. A fizetési könnyítési kérelmek benyújtásához is komoly előkészületre van szükség az elérhető legjobb eredmény érdekében.

A kérelem irányulhat: mérséklésre, halasztásra, részletfizetésre.

Végrehajtási kifogást is nyújthat be, amennyiben az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárás során törvénysértő intézkedést tett.