Munkajog:

  • A munkajogász tevékenysége során nagyon fontos feladata a munkajogi kérdés ismertetése, tanácsadás.
  • Az ügyvéd a vonatkozó jogszabályok, és a legfelsőbb bírósági testületek véleményei, a bíróságok alkalmi döntései kapcsán alakítja ki álláspontját.
  • Figyelemmel kíséri a felek érdekeit, a munkajogi kérdésben szereplő érintettek várható reakcióját.
  • munkaszerződések,az ehhez kapcsolódó okiratok szerkesztése, véleményezése ugyancsak a munkajogász fontos feladatai közé tartozik .
  • A munkaerő-kölcsönzés is egy olyan terület ahol ugyancsak elengedhetetlen a munkajogász közreműködése.
  • A munkajogásznak fontos szerepe lehet a munkajogi átvilágítás területén is. A munkajoggal kapcsolatos perekben a munkajogász összerendezi a meglévő bizonyítékokat, tárgyal az ügyfelével, értékeli a bizonyítékok munkajogi relevanciáját, felvilágosítást nyújt ügyfelének a munkajogi vita várható kimeneteléről.

bűntetőjog