Elektronikusan ellenőrzi a szállítmányokat a NAV

Az adóhatóság 2015-ben vezette be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert (EKAER), amelynek célja a jogkövető magatartás erősítése, a gazdaság fehérítése volt.

A bejelentés

Az Európai Unió területéről történő beszerzés esetén a belföldi címzettnek, illetve a képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselő vagy állandó meghatalmazott teheti meg a szállítmány bejelentését és igényelhet EKAER számot. Fontos, hogy a szállítmány elindulása vagy Magyarországra történő belépése előtt meg kell igényelni a szállítmánynak az EKAER számot.

Amennyiben közösségi, vagy belföldi értékesítésre kerül sor, akkor a belföldi feladó kötelezettsége az EKAER bejelentés megtétele. A szállítmány megérkezését azonban a címzett köteles jelezni az adóhatóság felé. A bejelentést az ekaer.nav.gov.hu oldalon lehet megtenni.

Érdemes megjegyezni, hogy az EKAER bejelentés kizárólag a 3,5 tonna össztömeget meghaladó szállítmányokra vonatkozik, tehát a kisbolt beszerzését például nem vagy nem minden esetben kell bejelentenie az EKAER rendszerben. A bejelentésre kötelezett szállítmányoknál kockázatot jelent az adózók számára a korábbi adótartozás, amelyet a NAV nem vagy nem teljesen tudott végrehajtani. Ha az adózó végrehajtás alatt álló tartozással rendelkezik, akkor a NAV járőrei megállíthatják a szállítmányt és a sofőrt, illetve a szállítmányt az adótartozás megfizetéséig a helyszínen visszatarthatják vagy a szállítmányt lefoglalhatják.

adójogász

 

Kockázatos termékek, kockázati biztosíték

A jogszabály külön nevesíti a kockázatos termékeket, amelyek esetében a terméket Magyarországon elsőként forgalomba hozó adózó köteles kockázati biztosítékot fizetni a NAV számára.
Az EKAER rendelet vámtarifaszám megjelölésével nevesíti a kockázatos termékeket, illetve külön kiemeli a kockázatosnak számító élelmiszereket. Kockázati biztosítékot kizárólag kockázatos termékek fuvaroztatása esetén kell fizetnünk.

A kockázati biztosíték összegének számítása elég összetett. A jogszabály szerint a kockázati biztosítékot a NAV külön letéti számlájára kell átutalni, vagy egy magyar pénzintézetnek kell garanciát vállalnia a biztosíték erejéig és az erről kiállított okiratot kell a NAV-nak benyújtani. Az EKAER biztosíték összegét folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, mivel a jogszabály szerint annak minden esetben el kell érnie az adott bejelentést megelőző 45 napban, amelybe bele kell számítani a bejelentés napját, megtett bejelentések során megadott, illetve a megérkezett vagy a felrakodott kockázatos termékeknek, valamint a bejelentés időpontjában éppen fuvaroztatott kockázatos termékek együttes, általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékének 15%-át.

Az elutalt összeget a NAV legkésőbb az utalást követő banki munkanapon figyelembe veszi.
A garancia elbírálásánál ez a határidő hosszabbra nyúlik, az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésére a garancia nyilvántartásba vételére.

Lehetőség van a biztosítékadás alóli mentesülésre, ha az adózó a) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy b) legalább két éve működik és ezzel egyidejűleg szerepel az állami adó-és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban és adószámát nem törölték.

Amennyiben az EKAER kötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan segítségre lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!