Adóellenőrzés

Adóellenőrzés főbb típusai:


a)      egyszerűsített adóellenőrzés: az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok és a bevallás alapján, az adózó fizikai jelenléte nélkül folytatja le az adóellenőrzést

b)      állami garancia beváltásához kapcsolódó adóellenőrzés: az adóhatóság a kérelmet előterjesztő pénzintézetnél
(a kezesség jogosultjánál) folytatja le az adóellenőrzést

c)      egyes adókötelezettség teljesítésére irányuló adóellenőrzés: az adóhatóság célvizsgálattal ellenőrzi a bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra, nyilvántartásra, bizonylat-kiállításra, megőrzésre, könyvvezetésre, adó- és adó-előlegfizetésre vonatkozó előírásoknak való megfelelőséget

d)     adatok gyűjtését célzó adóellenőrzés: az adóhatóság próbavásárlást tarthat, leltározhat, vizsgálhatja a vállalkozás körülményeit (pl. megrendelők, forgalom, tárgyi eszközök), TB-szabályok teljesülését, statisztikai állományi létszámot stb.

e)      illetékkötelezettség ellenőrzését szolgáló vizsgálat: az adóhatóság a határidők betartását, a megfizetés megfelelőségét ellenőrzi

f)       utólagos adóellenőrzés: tipikus esetben az elsőfokú adóhatóság vizsgálja a korábbi ellenőrzés megállapításának végrehajtását, de az adózó kérelmére is indulhat, ha új tény, körülmény a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltozását eredményezné

Fajtái: nav ellenőrzés és önellenőrzés

Ugyanabban az időszakban és ugyanannak az adónemnek a másodszori önrevíziója esetén a pótlék mértéke: a késedelmi pótlék 75%-a.

  • Az adóhatóság utólag, a bevallást követően végzi az adóellenőrzést.
  • Irányulhat konkrét adónemre, de lehet átfogó típusú is.
  • Az adóellenőrzést határozattal kell befejezni.

Az adóellenőrzés lefolytatása:

  • az elévülési időn belül az adózónál vagy az adóhivatal helyiségeiben zajlódik
  • értesítés kézhezvételével kezdődik, ennek hiányában megbízólevéllel

Adójog


NAV adóellenőrzés 2013.február

Az adóhatóság fokozott adóellenőrzéseket tervez. Az adóbeszedés szempontjából az idei évet nehéznek nevezte a NAV elnökhelyettese, de jelezte: az adóhatóság mindent megtesz annak érdekében, hogy a költségvetési bevételek teljesüljenek, amihez az adózói kör szélesítése szükséges.

Az adóellenőrzésre való kiválasztás a NAV elnökhelyettes szerint évről évre hatékonyabb, amiben szerepe van, hogy a revizorok munkáját jelentős informatikai támogatás és adatbázis segíti.

A kockázatkezelést és kiválasztást az idén is új eszközök segítik. Ezek egyike a belföldi áfa összesítő jelentés, amelynek kétmilliós értékhatára siker esetén a következő években csökken. Az adóhatóság a hatékonyság növekedését várja a pénztárgépek online rendszerétől valamint attól is, hogy a környezetvédelmi díj, az energiaadó és a népegészségügyi termékadó átkerül az adószakmai ág adóellenőrzése alá. Operatív adóellenőrzéseket továbbra is végeznek pénzügyőrök is.

Az adóellenőrzésre való kiválasztás során továbbra is vizsgálják az adózói életutat, a kockázatos kapcsolatokat, az egyes gazdasági események valódiságát, a munkaerő kölcsönbe adásra és vételre vonatkozó bejelentéseket. A mezőgazdasági tevékenységet folytató társaságok fordított adózásra vonatkozó adatszolgáltatása abszolut sikertörténet Varga Árpád szerint, ugrásszerűen csökkentette a visszaéléseket.

A működő vállalkozások esetében az adóbevételek biztosítása, a működés nyomon követése a cél az adóminimalizálás visszaszorítása érdekében. E körben a különös adózási módok jogszerű alkalmazását, az adókedvezmények igénybevételének jogszerűségét vizsgálja a NAV és kiutalás előtti adóellenőrzéseket végez.

A következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések kiemelt célterülete többek között a csomagküldő, internetes kereskedelem, a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység valamint a magánrendelőkben végzett járóbeteg-, fogorvosi valamint egyéb humán egészségügyi ellátás lesz.

A vámszakmai területen a mintegy 1000 milliárd forint bevételt eredményező jövedéki ellenőrzések célja az adózatlan dohánytermékek és az illegális ásványolaj behozatalának, forgalomba kerülésének megakadályozása – mondta a NAV elnökhelyettese. (MTI)