áfa bevallás ellenőrzés vizsgálat

MI AZ ÁFALLENŐRZÉS?

1) A fiktív számlák, illetve fiktív szerződésekre irányuló adóellenőrzés.

A „fiktív szerződés”, valamint a szerződés alapján kiállított „fiktív számla” annyit jelent, hogy az adóhatóság nem fogadja el a szerződés alapján elvégzett gazdasági eseményt, vagy azt állítja, hogy a gazdasági esemény megtörtént ugyan, de azt nem a vállalkozó, megbízott, alvállalkozó végezte el, azaz az ügylet nem a szerződéses felek között jött létre.

A fiktív számlák felderítésére irányuló adóellenőrzés az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló adóellenőrzéssel indul, de mivel ezen ellenőrzési típus csak számláink és szerződéseink vizsgálatát végzi, ezért ezt követően ÁFA adónemre irányuló bevallások utólagos ellenőrzését rendeli el az adóhatóság. Sok esetben az ellenőrzés kapcsolódó vizsgálatként csapódik le nálunk, tehát egy másik vállalat számláinak vizsgálata közben.
Az már gyanús lehet, ha nem teljes évet, hanem bizonyos időszakot vagy meghatározott időszakokat vizsgál az adóhivatal, mert abban az időszakban szerepel egy olyan gazdasági esemény, amit az adóhatóság fiktívnek gondol. Amiből viszont azonnal tudni lehet, hogy fiktív szerződések és számlák felderítését célzó adóellenőrzésről van szó, az adóellenőrzés megindításakor papíron kézbesített, vagy a személyes meghallgatás során feltett konkrét kérdések irányultságából lehet következtetni.

 

Mi az, ami leginkább gyanús lehet a NAV számára?

Az alvállalkozók további alvállalkozók részére adják tovább a munkát, és ezek az alvállalkozók már nem fellelhetőek, felszámolás alatt állnak, vagy a szerződéses kapcsolat óta tulajdonosváltozás történt.
Hiányoznak a munka elvégzését igazoló dokumentumok. Az alvállalkozónak nem volt elegendő munkavállalója, vagy nem volt megfelelő szakértelme a munka elvégzéséhez. Az alvállalkozó nem nyújt be adóbevallást. Számlák kiegyenlítése készpénzben történt.

Ha az adóhivatal megállapítja egy szerződés fiktív voltát, akkor az ahhoz kapcsolódó számla, számlák könyvelése sem helytálló. Ez a legtöbb esetben a szerződéses partner szerződésére és számlájára is kihat. Amennyiben az adóhatóság fiktívnek minősíti a szerződésünket, úgy az ÁFA és Társasági adó fizetési kötelezettséget visszavezetve adóhiányt, valamint hozzá kapcsolódóan minimum 50%-os adóbírság és késedelmi pótlékfizetési kötelezettség kerül megállapításra.
A fiktív számlák szerepeltetésével kapcsolatosan nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy büntetőjogi felelősséget von maga után.

2) REJTETT BEVÉTEL MEGÁLLAPÍTÁSA

 Az ÁFA vizsgálat során becslési eljárással valószínűsítik az eltitkolt bevételt.

 3) NEM A VÁLLALKOZÁST SZOLGÁLÓ KIADÁS ELSZÁMOLÁSA

Ilyen eset az, amikor nem a vállalkozás tevékenységét szolgáló kiadást számolunk el. Pláne ha ezt többször tesszük. Ebben az esetben ÁFA hiányt állapítanak meg az ehhez tartozó szankciókkal, mert jogosulatlanul helyeztük a beszerzésről szóló számlát a vállalkozás könyvelésébe. Ilyenkor értelemszerűen az elszámolható költségek között sem szerepeltethetjük a megvásárolt dolgokat.

 

ellenőrzés vizsgálat áfa adó

AZ ADÓELLENŐRZÉS ELRENDELÉSÉNEK LEGGYAKORIBB OKAI

KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLAT

Az adóhivatal egy velünk kapcsolatban álló vállalatnál ÁFA ellenőrzést folytat, és a számlával, szerződéssel kapcsolatban kérdés merül fel. Az adóhatóság ilyenkor kapcsolódó vizsgálattal, ÁFAvizsgálat keretében vizsgálja és tisztázza a szerződéses viszonyunkat.

A leggyakoribb probléma a kapcsolódó ÁFA vizsgálat során a két fél különböző, ellentmondást tartalmazó nyilatkozata, vagy a nyilatkozat teljes hiánya.

VISSZAIGÉNYLÉS

Áfavisszaigénylés esetén az adóhivatal kiutalás előtti ÁFA ellenőrzést rendel el.

ADÓMINIMALIZÁLÁS, FOLYAMATOS VESZTESÉG

Az adóhivatal kiválasztási osztályának egyik fő szempontja az adóminimalizálók ellenőrzése, amelynek alapja a rendelkezésre álló adóbevallások és az éves beszámolók. Folyamatos veszteséget valló vagy a szakágon belül minimum nyereséget el nem érő vállalkozások kiemelten számíthatnak ÁFA ellenőrzésre. A megállapított problémák további adóellenőrzéseket, a tulajdonos vagyonosodási vizsgálatát is maga után vonhatja.

FIKTÍV SZÁMLA BEFOGADÁSA

Amennyiben az adóhivatal megállapítja, hogy az ügylet vagy a társaság működése fiktív, a vele kapcsolatban álló vállalkozásokat is kijelöli adóellenőrzésre.

BEVALLÁS ELMULASZTÁSA

Az adóhivatal törekvése az, hogy a bevallásukat elmulasztó vállalkozásoknál ÁFA ellenőrzést végezzen, de tekintettel arra, hogy ezen vállalkozások száma igen jelentős, minden vállalkozásnál nem képes azt lefolytatni. A problémát igazából az jelenti, hogy sok ÁFA ellenőrzésnél az a tény a megállapítás alapja, hogy a megrendelő szállítója, alvállalkozója nem adott be ÁFA bevallást. Adótitok révén ezt csak az adóhivatal tudja ellenőrizni. Ezekben az esetekben az adóhivatalnak sokkal gyorsabban kéne lépnie, és felfüggesztenie az adószámot, hogy ezt a szerződéses kapcsolatban állók is láthassák.

BEJELENTÉS

ÁFA ellenőrzés elrendelésénél is tipikus eset a közérdekű bejelentés Ezek az úgynevezett jóakarók levelei a hatóság erre a célra alakult osztálya számára

OPERATÍV ELLENŐRZÉS KÖVETKEZMÉNYE

Ha a próbavásárló adóellenőr, nem kap a vásárlásról megfelelő bizonylatot, az ÁFA ellenőrzés elrendelését biztosra vehetjük. Sok esetben a próbavásárlás során nem fedik fel a kilétüket, és a későbbiekben ellenőrzik ÁFA vizsgálat keretében, hogy a számukra adott bizonylatokat az adózó szerepelteti-e a könyvelésében.

EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK ELLENŐRZÉSE

Sokszor indul ÁFA vizsgálat egyes adókötelezettségek ellenőrzésével, annak folytatásaként. Ennek oka, hogy az egyes adókötelezettségek vizsgálata egy olyan ellenőrzési típus, amely az iratok meglétét ellenőrzi, de rendelkezésre áll a hatóságnál az iratanyag a folytatáshoz is. Amikor bemutatjuk a dokumentációt az ellenőrzés önmagában adóhiányt nem állapíthat meg, de ezzel hozzájutnak az ÁFA ellenőrzéshez szükséges dokumentumokhoz és a vizsgálat lezárását követően egyből ki is adhatják az ÁFA vizsgálat megbízólevelét.