Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. Alkalmazott jogszabályok és felhasznált irodalom

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása

  1. Tényállás

Az ügyfél által nyújtott tájékoztatás szerint 2002-ben ajándékozás jogcímén szerezték meg négy, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon feltüntetett mezőgazdasági ingatlan tulajdonjogát 1/2-1/2 tulajdoni arányban.

A négy telek 2003-ban egy helyrajzi szám alatt került összevonásra.

Az összevont telkek 2003-2014 közötti időszakban, több eljárásban, kisebb telkekre kerültek felosztásra, amelyeket szintén további telkekre osztottak, majd az így létrejött ingatlanok építési telekké lettek átminősítve.

Az egy helyrajzi szám alá összevont, majd különböző helyrajzi számok alatt megosztott és építési telkekké minősített ingatlanokból 2015-ben 4 darab, 2017-ben 2 darab és 2019-ben 1 darabot került értékesítésre.

  1. Jogi állásfoglalás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 6. § (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenységnek minősül:

Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

Az Áfa tv.) 6. § (4) bekezdés c) pontja alapján szintén gazdasági tevékenység:

– ha az egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet sorozat jelleggel építési telket (telekrészt) értékesít.

Abban a tekintetben, hogy építési telkek vonatkozásában gazdasági tevékenység, illetve sorozat jellegű értékesítés valósul-e meg, nem a termékértékesítés köznapi fogalmát, hanem az Áfa tv. gazdasági tevékenységre és sorozatjellegű értékesítésre vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 

Az Áfa tv. 5. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

  • (1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az érintett személy vagy szervezet jog- és cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha azonban személyes joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni
  • (2) Abban az esetben, ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban és közös használatban levő ingóra vagy ingatlanra, mint ellenérték fejében hasznosítandó dologra irányul, adóalany a tulajdonostársak közössége. 

– az Áfa tv. 259. §-a szerint sorozat jellegűnek minősül az értékesítés: ha 2 naptári éven belül negyedik vagy további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek, valamint a rá következő 3 naptári éven belül további építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek azzal, hogy ha olyan építési telket (telekrészt) és/vagy beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlant értékesítenek.

Az az előzőekben említett darabszámba beleszámít ugyan, de önmagában nem minősül sorozat jellegűnek, azon – lakóterület besorolású – építési telkek (telekrészek), amelyeket telekmegosztással egyazon építési telekből (telekrészből) alakítottak ki – darabszámtól függetlenül – az előzőekben említett darabszámba egy építési telekként (telekrészként) számítanak be.

Sorozat jellegű értékesítés | Üzletszerűség | Tartósság vagy rendszeresség | A hatósági jogértelmezés problémái