Bűntetőjogi ügyvéd

ADÓJOG:

 • Adótanácsadás
 • Adóhivatal előtti képviselet
 • Ellenőrzések (reviziók) lefolytatása során érdekképviselet
 • ÁFA vizsgálat során képviselet
 • Könyvvizsgálat lefolytatása kapcsán adójogi tanácsadás
 • Vagyonosodási vizsgálatok során érdekképviselet
 • Adóoptimalizálás
 • Adóvégrehajtás során az Ügyfelek jogainak érvényesítése
 • Végrehajtás elkerülése, fizetendő kötelezettség csökkentése
 • Végrehajtási cselekmények megakadályozása
 • Méltányosság, részletfizetés, fizetési halasztás elérése
 • Tanácsadás felszámolási eljárással kapcsolatosan
 • Felszámolási eljárás során teljes körű érdekképviselet
 • Csődeljárás során vállalatának adóhivatal előtti és más hitelezőkkel szembeni képviselete
 • Könyvvizsgálat lefolytatása kapcsán adójogi tanácsadás
 • Jövedéki engedélyeztetések

KÁRTÉRÍTÉSI JOG:

 • Közlekedési baleset miatti kárigények érvényesítése
 • Személyi sérülés esetén képviselet kártérítési perekben, peren kívüli eljárásban
 • Munkajogi kártérítési igények képviselete
 • Üzemi baleset miatti kárigények érvényesítése
 • Orvosi műhiba miatti kárigények érvényesítése
 • Termékfelelősségből eredő kártérítési igényperekben jogi képviselet
 • Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás körében kárigények érvényesítése
 • Személyhez fűződő jogok (pl. a jó hírnév) megsértéséből eredő kártérítési igények érvényesítése
 • Egyéb szerződésszegésből és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési igények képviselete

INGATLANJOG:

 • Ingatlan tulajdonjog-átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések (adásvételi, ajándékozási, csere-, bérleti szerződések) elkészítése és ellenjegyzése
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése (házassági vagyonszerződés, ráépítés, stb.)
 • Ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása
 • Társasházak alapító okirata elkészítése
 • Szervezeti és működési szabályzatok készítése
 • Területrendezés
 • Ingatlanok átminősítése
 • Közreműködés szabályozási tervek elkészítésében
 • Ingatlan tulajdonjog átruházással kapcsolatos jogügyletek ingatlan-nyilvántartási hátterének biztosítása (teljes körű földhivatali ügyintézés)
 • Birtokviták
 • Az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás

TÁRSASÁGI JOG:

 • Cégalapítás, változásbejegyzés
 • Jogi képviselet ellátása társasági jogi jogviták esetén:
 • Kintlévőségek kezelése, követelésbehajtás

BŰNTETŐJOG