Az utalványok szabályozása az Áfa törvényben

Korábban problémát okozott az Európai Unió területén, hogy az egyes tagállamok eltérően szabályozták a pénzhelyettesítő eszköznek minősülő utalványok értékesítésére vonatkozó áfát.

Ezért az Európai Unió módosította a közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló irányelvet. Az Országgyűlés az EU szabályozást átültette a magyar Áfatörvénybe is, amely 2019. január 1-jétől kiegészült az utalványok átruházására vonatkozó szabályok fejezettel.

Az Áfatörvény értelmezésében az utalvány „olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban – ideértve az eszköz általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve a beszerezhető termékeknek, igénybe vehető szolgáltatásoknak vagy azok lehetséges értékesítőinek, szolgáltatóinak a megnevezése.”

Az Áfatörvény megkülönböztet egycélú és többcélú utalványokat.

Az egycélú utalványok esetében a törvény előírja, hogy ha az adóalany azt saját név alatt, ellenérték fejében ruházza vagy engedi át, akkor ezt az átruházást vagy átengedést minden esetben az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének vagy szolgáltatás nyújtásának kell tekinteni. Ha az egycélú utalványt más nevében ruházzák át, akkor a termékértékesítést vagy a szolgáltatásnyújtást az teljesíti, akinek a neve alatt az utalványt átruházzák.

Az Áfatörvény mentesíti az utalvány kibocsátóját az adófizetés alól, ha az egycélú utalványt a saját maga váltja be.

Ha a kibocsátótól eltérő adóalany váltja be az utalványt azt a törvény szerint úgy kell tekinteni, a beváltó – olyan érték fejében, amelyen az utalványt ellenértékként vagy részellenértékként elfogadja – az utalvány tárgyát képező termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít az utalványt kibocsátónak.

Többcélú utalvány esetén annak átruházása, átengedése nem, csak a beváltása minősül termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak.

Azonban a jogszabály azt is kimondja, hogy a többcélú utalványt átruházó adóalany által nyújtott valamennyi azonosítható szolgáltatás, például a forgalmazás vagy a vásárlásösztönzés már szolgáltatásnyújtásnak fog minősülni.