Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bűntetőjogi ügyvéd

ADÓJOG:

 • Adótanácsadás
 • Adóhivatal előtti képviselet
 • Ellenőrzések (reviziók) lefolytatása során érdekképviselet
 • ÁFA vizsgálat során képviselet
 • Könyvvizsgálat lefolytatása kapcsán adójogi tanácsadás
 • Vagyonosodási vizsgálatok során érdekképviselet
 • Adóoptimalizálás
 • Adóvégrehajtás során az Ügyfelek jogainak érvényesítése
 • Végrehajtás elkerülése, fizetendő kötelezettség csökkentése
 • Végrehajtási cselekmények megakadályozása
 • Méltányosság, részletfizetés, fizetési halasztás elérése
 • Tanácsadás felszámolási eljárással kapcsolatosan
 • Felszámolási eljárás során teljes körű érdekképviselet
 • Csődeljárás során vállalatának adóhivatal előtti és más hitelezőkkel szembeni képviselete
 • Könyvvizsgálat lefolytatása kapcsán adójogi tanácsadás
 • Jövedéki engedélyeztetések

KÁRTÉRÍTÉSI JOG:

 • Közlekedési baleset miatti kárigények érvényesítése
 • Személyi sérülés esetén képviselet kártérítési perekben, peren kívüli eljárásban
 • Munkajogi kártérítési igények képviselete
 • Üzemi baleset miatti kárigények érvényesítése
 • Orvosi műhiba miatti kárigények érvényesítése
 • Termékfelelősségből eredő kártérítési igényperekben jogi képviselet
 • Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás körében kárigények érvényesítése
 • Személyhez fűződő jogok (pl. a jó hírnév) megsértéséből eredő kártérítési igények érvényesítése
 • Egyéb szerződésszegésből és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési igények képviselete

INGATLANJOG:

 • Ingatlan tulajdonjog-átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések (adásvételi, ajándékozási, csere-, bérleti szerződések) elkészítése és ellenjegyzése
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • Közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése (házassági vagyonszerződés, ráépítés, stb.)
 • Ingatlan beruházások jogi hátterének biztosítása
 • Társasházak alapító okirata elkészítése
 • Szervezeti és működési szabályzatok készítése
 • Területrendezés
 • Ingatlanok átminősítése
 • Közreműködés szabályozási tervek elkészítésében
 • Ingatlan tulajdonjog átruházással kapcsolatos jogügyletek ingatlan-nyilvántartási hátterének biztosítása (teljes körű földhivatali ügyintézés)
 • Birtokviták
 • Az ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás

TÁRSASÁGI JOG:

 • Cégalapítás, változásbejegyzés
 • Jogi képviselet ellátása társasági jogi jogviták esetén:
 • Kintlévőségek kezelése, követelésbehajtás

BŰNTETŐJOG