Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A hatósági jogértelmezés problémái

A hatóság a kérdésben meglehetősen tágan értelmezhetően foglalt állást, azonban ha megvizsgáljuk a jogszabályokat, úgy az alábbi következtetéseket vonhatjuk le.

A hatósági álláspont szerint kizárólag akkor kell vizsgálni a sorozat jelleget, ha az üzletszerűség nem állapítható meg.

Az üzletszerűséget egy esetleges eljárás során a hatóság saját hatáskörben állapítja meg és nagy valószínűséggel üzletszerűnek fogja minősíteni az építési telkek értékesítését. 

Az adóhatóság ekkor azt vizsgálja, hogy az ingatlanok értékesítéséből az adózónak milyen jövedelme származott.

A jövedelem számítása során a hatóságnak álláspontunk szerint nem csupán a realizált bevételt, hanem az ingatlanok eladási ára és vételára közötti különbözetet, az ingatlanokra fordított kiadásokat, illetve adott esetben a megszerzés és az értékesítés éve között bekövetkezett inflációt is figyelembe kell vennie. 

A hatósági állásponttal az a probléma, hogy az üzletszerűség fogalmát jogszabály nem definiálja, tehát az adózóknak a hatósági értelmezéstől függően keletkezik adófizetési kötelezettségük.

A hatóság állásfoglalásában az üzletszerűség köznyelvi jelentésére hivatkozik, azonban az eljárás során a saját értelmezését fogja köznyelvi jelentésnek tekinteni.

Valószínűsíthető, hogy egy esetleges adóhatósági eljárás során az adóhatóság üzletszerűnek tekintené az ingatlanok értékesítését és csak a bírósági szakaszban lenne megfelelően bizonyítható ezek ellenkezője.

A hatóság azon álláspontját sem tartjuk feltétlenül megalapozottnak, hogy az egy ingatlanná történő összevonás, majd az ennek megosztásával keletkezett ingatlanok a sorozat jelleg szempontjából nem tekinthetők egy ingatlannak, tekintettel arra, hogy nem építési telkek kerültek összevonásra és a jogszabály nem is zárja, hogy az így létrejött ingatlant nem lehet egy ingatlannak tekinteni.