Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2016′ őszi adócsomag

Klasszikus járulékcsökkentésről nincs szó az őszi adócsomagban, van viszont számos, érdemi új adókedvezmény. Sokkal vonzóbb lesz a kata és a kiva, csak 14 és 27 százalékos eho-kulcsok maradnak, tao-kedvezmény támogatja majd az élőzenét és a startupokba való befektetést, valamint 8 millió forintra nő az alanyi áfamentesség értékhatára. A NAV először konzultál majd a renitens adózóval. Az Adó Online adónemenként ismerteti a legfontosabb tervezett adóváltozásokat.

Eho: kétkulcsos lesz a rendszer

A javaslat megszüntetné a kamatjövedelmeket és a TBSZ lekötési hozamát terhelő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho) kötelezettséget, a fizető vendéglátó tevékenységet végzők tételes átalányadóját választó magánszemélyek 20 százalékos eho fizetési kötelezettségével együtt (utóbbit beépíti a javaslat az szja-ba). Így válik kétkulcsossá a rendszer, csak a 14%-os és a 27%-os mérték marad fenn.

Kártérítési jog

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójánál a javaslat 6 millió forintról 12 millió forintra emeli azt a bevételi határt, amelynek túllépése esetén a magánszemély 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni. A javaslat ezen túlmenően az adókötelezettség teljesítését egyszerűsíti, így például 24 hónapról 12 hónapra csökken az az időtartam, amelynek elteltével ismét választható az adóalanyiság, ha az adó alanya önként lépett ki a kata hatálya alól. Ezen túl nem minősül főállású kisadózónak a vállalkozó, ha egyidejűleg nevelőszülői jogviszonyban is áll (így elegendő havi 25 ezer forintot katát fizetnie).

A kisvállalati adó (kiva) választhatóságának bevételi korlátja 500 millió forint marad, azonban az adóalanyiság megszűnése csak az 1 milliárd forintos határ meghaladását megelőző nappal esedékes. A kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett még fel nem használt elhatárolt veszteséget a társasági adó hatálya alá történő átlépést követően, az átlépés időpontjától számított öt adóéven keresztül lehet majd felhasználni.

Adminisztrációs egyszerűsítés szándékával vezetnék be, hogy az újonnan létrejövő vállalkozás az adónem választására vonatkozó bejelentését az állami adóhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg. Az elhatárolt veszteség adóalapban történő érvényesítésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése révén az adóbevallás is nagymértékben egyszerűsödik 2017. január 1-jétől.

Áfa: 8 millióra nő az alanyi mentesség értékhatára

Általános forgalmi adóban a KATA választására jogosító bevételi értékhatár emelésére is tekintettel az alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik.

A javaslat átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 8 milliós árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével. Továbbá arról is rendelkezik, hogy amennyiben az alanyi adómentesség értékhatárát valaki a megelőző 2 évben lépte túl, de a 8 millió forintos értékhatáron belül maradt, az is választhassa az alanyi adómentességet.

Reklámadó: vitathatatlan lesz az adó alanya

A javaslat indoklása arra figyelmeztet: a reklámadóban vitathatatlanná válik az interneten való reklámközzététel esetén az adó alanya (a reklámközzétevő személye), továbbá a reklámadó-kötelezettségüket rendben teljesítők nyilvántartásából a jövőben akkor törli az adóhatóság az adóalanyt, ha adótartozása nettó és nem bruttó módon számítva meghaladja a 100 000 forintot. A javaslat adminisztrációs egyszerűsítésképp hatályon kívül helyezi a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adóalap-összeszámítási szabályt.

Tao: új kedvezmények jönnek

Társasági adóban új jogcímekkel bővül a kedvezmények köre, bevezetik az élőzenei adókedvezményt és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményét, emellett egyes meglévő kedvezmények szabályai is kiegészülnek, illetve egyértelművé válnak.

A javaslat szerint az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósított élőzenei szolgáltatásra tekintettel az általa költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) után adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke az élőzenei szolgáltatásra tekintettel az adózó által költségként, ráfordításként az adóévben elszámolt ellenérték (díj) általános forgalmi adó nélkül számított összegének legfeljebb 50 százaléka. A javaslat szerint az adózónál az élőzenei szolgáltatás ellenértékére (díjára) tekintettel elszámolt költség, ráfordítás összegének azon része, amellyel az adózó csökkenti a fizetendő adóját, az adóalapnál nem minősül elismert költségnek. A javaslat kimondja, hogy élőzenei szolgáltatás adókedvezménye az adóévben igénybe vett, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A javaslat szerint a Tao. törvény adóalap-kedvezménnyel támogatja a regisztrált korai fázisú vállalkozásokba történő befektetést. Ezen adóalap-kedvezmény szerint az adózás előtti eredményt csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének a részesedés szerzésének adóévében alkalmazott adókulcs mértékéhez igazított hányada a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, de adóévenként legfeljebb 20 millió forinttal. A kedvezményt 4 adóévben egyenlő részletekben lehet érvényesíteni. A kedvezmény igénybevételére az adózó akkor jogosult, ha a szerzést megelőző 3 adóéves időszakon belül sem ő, sem pedig a kapcsolt vállalkozása vagy jogelődje nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa) annak a korai fázisú vállalkozásnak, amelyre tekintettel a kedvezményt igénybe veszi.

Bűntetőjogi ügyvéd

Szja: további kedvezmény első házasoknak

Az első házasoknak 24 hónapig – gyermekáldás esetén is – járna a havi 5 ezer forintos állami nászajándék. Az első házasoknak járó kedvezmény a családi kedvezménnyel együtt igénybe vehető már az adóelőlegből is.

A javaslat néhány új adómentesség bevezetését indítványozza. Adómentesnek minősülnek majd például a Balassi Bálint ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak. A 2017-es Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéseként új jogcím biztosítja a rendezvénnyel összefüggésben kifizetett, illetve természetben biztosított ellátások adómentességét.

Art: jön a támogató eljárás

A megbízható adózókra vonatkozóan a módosítással a jövőben az automatikus fizetési könnyítés tekintetében nemcsak részletfizetésre, hanem fizetési halasztásra is lehetőség nyílik, és az értékhatár 500 ezer forintról 1,5 millió forintra történő felemelésével szélesebb kör számára válik kihasználhatóvá a kedvezmény, továbbá megszűnik a kedvezmény lehetőségére történő, negyedévenkénti adóhatósági felhívás intézménye.

A módosítás újraszabályozza az adóhatósági kockázatelemzést és annak kimenetelét. Új elemként jelenik meg a támogató eljárás, amelynek keretében sor kerülhet önellenőrzésre felhívásra, melynek esetköre bővül. Nem csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyekre fog kiterjedni, hanem bármely adózó esetében élhet ezzel az adóhatóság. Emellett a támogató eljárás keretében az adóhatóság kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az adózóval, melynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával.

Az étel- ital automaták ún. automata felügyeleti egység (AFE) nélkül még 2017. június 29-ig üzemeltethetőek, és az új Jövedéki adótörvény főbb rendelkezései 2017. április 1-jén lépnek hatályba – áll még az adócsomagban.

IFRS: új lehetőség az áttérőknek

Az IFRS-ekre történő átállás során lehetővé válik a meglévő nyilvántartások továbbvitelének terhe mellett azon választás, hogy az adózó az adóalapját úgy állapítja meg, mintha nem tért volna át, ezzel párhuzamosan áttérési adóalap-különbözet nem keletkezik. Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítőkre vonatkozó szabályozás más elemei is finomhangolása kerülnek a bevezetés óta kapott adózói visszajelzéseket is figyelembe véve. Mindezek által a szabályozás érthetősége, alkalmazhatósága javul, világosabbá válnak a rendelkezések, elhárulnak az áttérést eddig esetlegesen hátráltató bizonytalanságok – olvasható az általános indokolásban.

Kiterjesztik a különadó alóli mentességet

A különadó alól mentesített kör kiegészül a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény (Kttv.) hatálya alatt álló kormánytisztviselőkkel, köztisztviselőkkel. Mint a részletes indoklás kifejti, a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadóra vonatkozó szabályozás 2015 decemberében egy olyan szabállyal egészült ki, amely alapján a csoportos létszámcsökkentés keretében megszűnő jogviszonyokban a felmondási időre járó juttatás és végkielégítés egésze mentesül a 75%-os különadó-fizetési kötelezettség alól.  Ez a szabály az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalókra és a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakra alkalmazható. A javaslat a közszféra egyes állománycsoportjai közötti diszkrimináció megszüntetésével indokolja, hogy kiterjesztené a különadó alóli mentesülés lehetőségét a Kttv. vonatkozó szabálya alapján megvalósuló létszámcsökkentés keretében kifizetett összegekre is. Bár erre az indoklás nem tér ki, a javaslat ezen része nyilván összefügg a közszférában tervezett leépítésekkel is.

Klasszikus salátatörvény

Az őszi adócsomag számos részletszabályt változtat meg, sok átmeneti rendelkezést és pontosítást is tartalmaz. Az adótörvényeken túl más jogszabályokat is módosít, így például a gyógyszerforgalmazásról és a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló szabályozást is.

A csomag 322 paragrafusból áll, indokolásokkal és mellékletekkel együtt összesen 203 oldal.

Az Országgyűlés az adócsomagot normál tárgyalási módban tárgyalja, és várhatóan november végén tartanak végszavazást a 2017-es hatályba lépés érdekében.